ciało - umysł - duch


Homeopatia

Homeopatia pochodzi od greckich słów: homoios - podobny i pathos - cierpienie. Podwaliny pod ten sposób leczenia opisał już w starożytności Hipokrates, który zaobserwował i opisał zjawisko które polega na tym, że substancje wywołujące objawy chorobowe w zdrowym organizmie, mogą w pewnych przypadkach leczyć stany chorobowe o podobnych objawach.

Twórcą homeopatii jako metody leczenia jest niemiecki lekarz Samuel Hahnemann, który sformułował podstawowe prawo homeopatii "similla similibus curantur", czyli "niech podobne leczy podobne". To metoda leczenia niekonwencjonalnego, nieweryfikowalna przyjętymi procedurami kontroli leków, lecz pomimo kontrowersyjności praktykowana w wielu krajach.

Kieruje się trzema naczelnymi zasadami:

 •   podobieństwa
 •   dynamizowani
 •   podawania pojedynczego środka obejmującego wszystkie psychosomatyczne objawy pacjenta.

Lek homeopatyczny nie działa ilością zawartych w nim substancji chemicznych, tylko swoją siłą energetyczną, którą uzyskuje się przez potencjonowanie i dynamizację. Surowce do produkcji leków zaczerpnięte są "z natury ożywionej lub martwej". Stosowane dawki są dawkami podprogowymi, w związku z czym substancje czasem nawet toksyczne tracą swe szkodliwe właściwości i nabierają "sił leczniczych".

Przy opracowywaniu kompleksowych leków homeopatycznych ich składniki dobiera się na podstawie wybranych, najbardziej typowych objawów występujących w obrazie danej choroby.

We współczesnej medycynie konwencjonalnej znajdujemy uznane sposoby leczenia, które w gruncie rzeczy kierują się zasadą podobieństwa. Typowym tego przykładem są szczepienia ochronne i leczenie odczulające przy alergiach. Przy szczepieniach ochronnych wszczepia się osłabione zarazki, wywołujące chorobę. Nie są one już dla człowieka niebezpieczne chociaż są podobne do tych, które wywołują chorobę. W ten sposób osłabione zarazki działają mobilizująco na organizm, który sam podejmuje walkę z chorobą.

W Polsce homeopatia jest znana i stosowana od ponad 100 lat.

 

 

Zalety stosowania leków homeopatycznych:

 • leczą przyczyny a nie tylko objawy choroby
 • mobilizują i wzmacniają naturalne siły odpornościowe organizmu
 • nie powodują szkodliwych działań ubocznych, co często towarzyszy lekom tradycyjnym
 • nie wywołują niepożądanych reakcji z innymi lekami, kiedy stosujemy je jako leki wspomagające leczenie
 • nie stwarzają niebezpieczeństwa przedawkowania, ponieważ leki te nie działają ilością substancji leczniczej, można je stosować przez długi okres czasu
 • są dobrze tolerowane
 • mogą być stosowane przez kobiety w ciąży i małe dzieci
 • mogą je używać kierowcy
 • leki homeopatyczne szybko, łagodnie i trwale przywracają zdrowie