ciało - umysł - duch


Suplementy

Suplementy, co to takiego, z kąt się biorą i do czego służą. Suplement to dodatek i może odnosić się do każdej dziedziny naszego życia. Jako że zajmujemy się tu zdrowym stylem życia który nierozerwalnie związany jest również ze zdrowym odżywianiem zajmiemy się suplementami diety.

Suplementy to dodatkowe składniki naszej codziennej diety dzięki którym dostarczamy naszemu organizmowi składników których brakuje w naszym pożywieniu. Braki te występują z powodu niedostatecznego ich występowania w produktach których używamy do sporządzania naszych posiłków. Za suplementy uważane są :

·        Witaminy

·        Minerały

·        Zioła lub inne składniki roślinne

Suplementy występują w postaci:

·        Kapsułek

·        Pigułek

·        Ekstraktów na bazie wody lub alkoholu

Prawo europejskie definiuje suplementy jako środki dostępne bez recepty które są bezpieczne dla organizmu tak pod względem ilości jak i jakości.

Suplementy pochodzenia roślinnego często nazywane bywają fitofarmaceutykami. Produkowane są ze świeżych, suszonych oraz w inny sposób przygotowywanych całych roślin lub ich części.

Według danych około 25% amerykanów stosuje suplementy diety w celu poprawy stanu zdrowia. W Europie zachodniej ponad 10% ludności dba w ten sposób o swoje zdrowie. Polski rynek suplementów nie jest jeszcze tak rozwinięty, u nas około 2% używa suplementów, ale nasi rodacy zauważają potrzebę dbania o swoje ciało. Suplementacja staje się jedną z najbardziej popularnych metod dbania o własne zdrowie.

W końcu profilaktyka to najlepszy, najskuteczniejszy  i najtańszy sposób dbania o zdrowie. Wyliczono że złotówka wydana na profilaktykę pozwali nam w przyszłości zaoszczędzić

12 zł które wydalibyśmy na leczenie. Warto o tym pomyśleć.

Zanim sięgniemy jednak po suplementy należy pamiętać o przestrzeganiu zalecanych dziennych dawek minerałów i witamin, ich też nie możemy przyjmowań bez ograniczeń. Przekroczenie pewnych wartości może prowadzić do przykrych konsekwencji. Zgodnie z prawem UE wszelkie niezbędne informacje na temat dawki oraz dziennego zapotrzebowania znajdziemy na opakowaniu naszego suplementu.

Przy wyborze  suplementów należy korzystać tylko z tych które zostały zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny i dopuszczone do obrotu w Polsce z oznaczeniem "Dietetyczny środek spożywczy''. Taki produkt, zgodnie z polskimi przepisami jest przeznaczony do żywienia ludzi w wypadkach określonych chorób lub stanów fizjologicznych. Produkty takie nie posiadają szkodliwych działań ubocznych, ponieważ stoją w relatywnie bliskim stosunku do normalnego pożywienia. Ze względu na skład należy traktować je jako żywność, a nie jako leki. Należy jednak pamiętać iż niewłaściwie dobrany preparat jak i tez sposób dawkowania może wywołać pewne zaburzenia lub objawy chorobowe. Nawet najlepsza witamina przyjmowana w nadmiarze może spowodować niepożądane efekty uboczne!

Niewłaściwy dobór suplementów bardzo często nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a spadek masy ciała nie zawsze jest wyznacznikiem skuteczności ich działania. Należy pamiętać, że stosowanie jakiejkolwiek suplementacji nie eliminuje pierwotnych przyczyn naszych problemów zdrowotnych. Trzeba również zadbać o zmianę pozostałych elementów stylu życia. Nawet najlepiej działające środki nic za nas same nie zrobią, to my musimy im pomóc.

Wiele osób zastanawia się jak długo należy suplementować naszą dietę. Należy odpowiedzieć tu na bardzo proste pytanie. Czy można najeść się raz na tydzień czy też raz na miesiąc ? Każdy z nas odpowie że nie jest to możliwe, że jeść musimy codziennie. To jak chcemy oczekiwać pozytywnych zmian w naszym życiu i zdrowiu jeśli będziemy dbali o prawidłowe odżywianie tylko np. co drugi dzień czy miesiąc lub przez miesiąc w ciągu roku. Jak wcześniej napisałem suplementacja niczego nam nie zastępuje lecz tylko uzupełnia to czego my z różnych powodów nie dostarczamy naszemu organizmowi. Wielu z nas mówi że on tego nie potrzebuje bo jest zdrowy. Tak jak napisałem wcześniej suplementy nie są lekarstwem które przyjmujemy w czasie choroby, a tylko uzupełnieniem tego czego nie dostarczamy w naszym pożywieniu.

Należy  pamiętać że jedzenie i odżywianie to dwie różne rzeczy. Człowiek odżywia się nie pokarmem który zjada, ale tymi jego składnikami które może przyswoić i przetworzyć.

Wiele osób dowiadując się o suplementach, pyta lekarzy i o stanowisko dotyczące tych produktów. Można wyjaśnić to w sposób następujący

Studenci medycyny, czyli przyszli lekarze medycyny klasycznej w czasie nauki nie mają wykładów z zakresu suplementacji pożywienia. Nie mają zatem podstawowej wiedzy z tego zakresu. Jedynie na własna rękę niektórzy zdobywają takie informacje. Tą niewielką grupę lekarzy należy darzyć szczególnym szacunkiem. 
Pozostała część lekarzy traktuje suplementy jako zbędny wydatek, pomimo bezdyskusyjnego, i skutecznego działania tych suplementów. Zrozumcie zatem irytację lekarza, którego zapytasz o zastosowanie nieznanego mu suplementu. Większość lekarzy nie rozumie nawet najważniejszych kwestii związanych z tego typu produktami jak np. różnica w działaniu pomiędzy witaminami syntetycznymi, a naturalnymi. 

 

Medycyna przemilcza wiele dobrych wiadomości o częstokroć leczniczym działaniu specjalnych suplementów żywieniowych. Czyni to z wielu powodów:

·        profilaktyczny sposób odżywiania sytuował się zawsze poza sferą zainteresowań nowoczesnej medycyny typu zachodniego

·        powszechne, profilaktyczne przyjmowanie suplementów żywieniowych spowodowałoby zmniejszenie liczby zachorowań, tak więc zyski i wpływy samej medycyny uległyby ograniczeniu

·        stosowanie suplementów żywieniowych, nie powodujących uzależnień, bez działań ubocznych – w ogromnym stopniu ograniczyłoby dochody koncernów farmaceutycznych ze sprzedaży lekarstw, które stanowią bazę współczesnej medycyny ( i z powodu których jest ona uzależniona od tych dużych firm). Tak więc konkretne interesy wysokiej rangi dyktują, aby informacje o pozytywnym działaniu suplementów żywieniowych nie były publikowane