ciało - umysł - duch


Medycyna alternatywna, nazywana też paramedycyną, medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, medycyną naturalną, medycyną holistyczną - metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę akademicką która oparta jest na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe] (np. bioenergoterapia) jak i takie, które zaadoptowano do medycyny akademickiej (akupunktura).